Idegenerering

Jeg har nu taget hul på konceptudviklingen af en webudstillingsramme for og inkorporation af digital formidling i Diamantens kommende udstilling om kortlægningen af det nordøstlige Grønland. Min indsigt i udstillingens indhold og tematikker er faktisk ikke større end da jeg først fandt ud af dens emne, så denne første iteration af konceptudviklingen forholder sig ikke meget til det faktiske indhold. Samtidig har det været lidt en pointe ikke at ville forholde mig for konkret til hvad der ville være den passende eller rigtige og realistiske løsning, men derimod bare at afprøve hvilke muligheder der kunne ligge i det overordnede emne, hvis alt kunne lade sig gøre.

Brainstorming ene og alene er en sær disciplin, men naturligvis en nødvendighed på et solo projekt. Og faktisk kan man komme vidt omkring, fx. ved at strukturere forløbet i en idé-sudoku, og dermed tvinge sig selv til at afsøge de første ideer gennem udspecificering og association. Det ender også af og til ude på overdrevet, men det kan jo være, at elementer herfra kunne blive relevante at videreudvikle i kommende ideation-iterationer.

Så udfra den centrale præmis, Diamantens udstilling, kom først nedstående overskrifter og derudfra følgende ideer og overvejelser:

1:1 – en online version der søger at gengive den fysiske udstilling så direkte som muligt i et straight website:

 • sammenligninger af forsk (halvtransparente) kort over samme område i flytbare lag
 • gøre sitet interessant, relevant og sexet gennem grafisk identitet
 • useful useability, user experience
 • gæstebog
 • researcheres pointer og fysisks udstillings nedslag og objekter som omdrejningspunkt og styrende princip
 • blog – hvis der er nogen udvikling fx. forskningsmæssigt, skal holdes levende
 • fiktiv blog fra Danmarksekspeditionen

Kortlæg København – Social software/UCG koncept, der søger at engagere de besøgende gennem opdagelse af deres egne mentale kort over deres egen by, som parallel til de tidlige tekstuelle ‘kort’ over NØ Grønland, deltagelse i fælles projekt

 • upload tekstlig beskrivelse af et sted du kender og lad andrre placere det på kort > kan (videre)udvikles til Facebook applikation
 • håndtegnet kort efter wiki princip (eller i lag)- tegneprogram online, interaktivt bord onsite
 • “elastisk” kort som tillader forvanskninger og subjektive tolkninger ift. den betydning man tillæger byens forskellige rum
 • mash-up med mitKBH
 • Urban Mediator / finsk koncept, jvf. MW2009 paper
 • Get Lost, DAC 2008
 • integn dine egne ruter på kort og tag/beskriv dem > prøv andres ruter, som på løbesites

Podcast / Lyd

 • den musik som laves til udstillingen/opføres ved konferencens åbning kan hentes som download eller leveres retningsbetemt
 • montager fakta/fiktion auditive “film” til download eller i onsite lyttebiograf
 • efterlad en lyd flaskepost med udstillingskommentarer til næste besøgende
 • audioguides, download el. stedsspecifik
 • litterære uddrag, (by)landskabsbeskrivelser, som eksempel på overlappet ml. fiktion og fakta i kartografien
 • lydtapet: soundtrack fra en ekspedition, tilhed, vind, hundeslæde
 • lyd som ændrer sig ift. hvordan den lyttende placerer sig/agerer ift. lydkilden i udstillingen
 • online lydtapet, som ovenstående, jvf. Rez

Meta site

 • Google Maps, Google Earth, GEUS
 • Geoark o.a. forskningsprojekter
 • Nationalmuseet, Geologisk Museum – andre: grønlandsk, alaska, kartografisk, geografisk…
 • syndikering vs. aggregering?!
 • ICHC2009 konferencen
 • Historiske kilder, beskrivelser fra Danmarksekspeditionen mv.
 • danskkulturarv.dk samarbejdspartnere, inkl. DR

Skattejagt

 • Marauders Map – man kan se andre besøgende i udstillingen og interagere med dem, fx. hide&seek
 • online spil, virtuelt oreinteringsløb med poster indlagt i koordinater på Google Map
 • RL oreinteringsløb m. GPS koordineret gn. denne udstilling, deltagerne lægger poster til næste deltager rundt i byen, jvf. engelsk fad…
 • Retrace your steps – som Hans og Grethe
 • mobiltilmelding > stedsbestemt modtagelse af info SMS onsite

Augmented reality – synergi/kobling ml. onsite og online

 • postkort fra udstillingen til bekendte – opfordring til deltagelse i social software app./udforskning af udstillingen online/onsite
 • tværmedial, via mobil
 • interaktiv platform som tillader sammenligning af kort, havlgennemsigtige overlap jvf. online ovenfor
 • manipulation af digitale displays, rekonfigurering af indhold/præstentation (gn. tags/tagging)
 • social tagging online/onsite

Sanselighed, emotion, sjov

 • Nordlys på udlånsbroen > lydlig respons på interaktion med strålerne (Jean Michel Jarre style, tænk bare)
 • Jørgen Brønlunds optegninger / autentiske dokumenter + lydmontage om ekspeditionen
 • Visuel skønhed i geologiske kort – kom ind i kortet, kalejdoskop (men hvad er pointen?)
 • VR repræsentation, immersion, simulation af aktiske forhold eller fiktivt univers baseret på geologiske kort

Kartografisk udvikling

 • Vis oversættelse fra klode til fladt kort som Flash animation
 • Nationale interesser: Danmark, Grønland, USA – Pearyland
 • Paralleller til anden kortlægning: genetisk, genealogisk, evolution mv.
 • Maps, Myths & Narratives
 • Sml. deskriptiv, visuel, videnskabelig, digital/satelit kartografi
3 comments
 1. Susana Tosca said:

  Jesus, many things are possible!! 🙂 I was thinking that in order to tie the themes in and do away with some of the strands so as to get a clearer focus, one could take a few decisions that have to do with the ethos of the exhibition. So it probably requires that you get into the exhibitions content before streamlining this list. I will try to explain what I mean through an example, if the ethos of the exhibition is about making Greenland familiar, then the idea of Kortlæg København is very good, because normal people can upload their experiences of the place, which then becomes a bit domesticated. If the ethos is about discovering uncharted territory, then that application will be a bad idea, but on the contrary an application that makes Greenland alive through the senses (lydtapet, spectacular graphics etc) migth be more appropriate. Another parameter could be the relationship of the exhibition to the visitor: is the visitor to be informed, provoked, surprised?? again this will rule out some of the ideas. So making a list of keywords about the ethos of the exhibition would be my way to go here.

 2. rikkebaggesen said:

  I agree! The next step will be to narrow this list of more or less random ideas down according to the focus and aims of the exhibition. I’m having a meeting with Diamanten today to learn about their plans, and will use this as a guideline for my further explorations. I plan to make an update about the outcome on the blog as well.
  Still, I found it was a fruitful proces to generate ideas ‘outside the box’ in order to have that as a benchmark reference for how wide the field could be. And at the same time I now look forward to getting a box to think inside, as certain constrictions can be a great catalyst for exploration.
  I may have to kill all these darlings (which won’t be to hard as none of them have as yet become that dear to me), or maybe some idea or principle from this list could be evolved or may fit into the ethos of the physical exhibition, we’ll see.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: